Input:

45/1949 Sb., Nařízení ministra financí o povinném zřízení šekových účtů místních národních výborů a o jejich povinném zapojení do šekové služby Poštovní spořitelny, národního podniku, platné do 16.5.1954 Archiv

č. 45/1949 Sb., Nařízení ministra financí o povinném zřízení šekových účtů místních národních výborů a o jejich povinném zapojení do šekové služby Poštovní spořitelny, národního podniku, platné do 16.5.1954
[zrušeno č. 279/1949 Sb.]
NAŘÍZENÍ
ministra financí
ze dne 29. ledna 1949
o povinném zřízení šekových účtů místních národních výborů a o jejich povinném zapojení do šekové služby Poštovní spořitelny, národního podniku.
Ministr financí nařizuje v dohodě s ministrem vnitra podle § 43, odst. 3 zákona ze dne 21. prosince 1948, č. 280 Sb., o krajském zřízení:
§ 1.
Místní národní výbory jsou povinna do 15 dnů ode dne vyhlášení tohoto nařízení zříditi šekové účty u Poštovní spořitelny, národního podniku a ve svém platebním styku používati s výjimkami uvedenými v § 2 výhradně šekové služby této spořitelny.
§ 2.
(1) V hotovosti smějí býti