Input:

45/1947 Sb., Zákon o úpravě pracovní doby v hornictví, platné do 31.12.1965 Archiv

č. 45/1947 Sb., Zákon o úpravě pracovní doby v hornictví, platné do 31.12.1965
[zrušeno č. 65/1965 Sb.]
ZÁKON
ze dne 7. března 1947
o úpravě pracovní doby v hornictví.
Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
(1) Pracovní doba zaměstnanců hornických závodů, sloužících přímo těžbě uhlí, tuhy a rud, nesmí trvati zásadně déle než 46 hodin týdně nebo 8 hodin ve 24 hodinách, v sobotu ne však déle než 6 hodin.
(2) Pracovní doba pro dělníky pod zemí se počítá od sjezdu prvého až do výjezdu posledního dělníka téže směny.
(3) Při pracích konaných za trvale vysoké teploty, nedostatečného větrání a za přítoku vody může revírní báňský úřad, vyslechnuv závodní zastupitelstvo zaměstnanců a správu závodu,, zkrátiti přiměřeně pracovní dobu tak, aby nepřesahovala s dobou sjezdu a výjezdu 7 hodin.
§ 2.
(1) Po dobu mimořádných hospodářských poměrů, jejíž počátek a konec určí vláda nařízením, může ministerstvo sociální péče po