Input:

40/1946 Sb., Vládní nařízení o rozdělení podniku "Státní lesy a statky", platné do 19.3.1948 Archiv

č. 40/1946 Sb., Vládní nařízení o rozdělení podniku "Státní lesy a statky", platné do 19.3.1948
[zrušeno č. 25/1948 Sb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 26. února 1946
o rozdělení podniku „Státní lesy a statky“.
Vláda republiky Československé nařizuje podle §§ 1, 2 a 6 zákona ze dne 18. prosince 1922, č. 404 Sb., o úpravě hospodaření ve státních závodech, ústavech a zařízeních, jež převahou nemají plniti úkoly správní:
§ 1.
(1) Od podniku „Státní lesy a statky“ se odděluje jeho slovenská část, která se rozděluje na dva samostatné podniky, spravované podle zásad obchodního hospodaření, s názvy:
a) „Státní statky“ a
b) „Státní lesy“.
(2) Tím se pozměňuje a doplňuje ustanovení § 1 vládního nařízení ze dne 25. září 1924, č. 206 Sb., kterým se provádí zákon o úpravě hospodaření ve státních závodech, ústavech a zařízeních, jež převahou nemají plniti úkoly správní.
§ 2.
Rozdělení podnikových částí mezi oba podniky uvedené v § 1, odst. 1 se provede takto:
a) Podnik „Státní statky“ tvoří polnohospodářské statky a k nim přidružené závody a zařízení, patřící k správě státních statků, v Holiči, Petrové Vsi, Špačincích, Alexšincích, Pusté Fedýmeši, Petruši ve