Input:

4/1960 Sb., Vyhláška ministerstva financí o osvobození budov sloužících kulturním účelům od domovní daně, platné do 31.12.1961 Archiv

č. 4/1960 Sb., Vyhláška ministerstva financí o osvobození budov sloužících kulturním účelům od domovní daně, platné do 31.12.1961
[zrušeno č. 143/1961 Sb.]
VYHLÁŠKA
ministerstva financí
ze dne 3. ledna 1960
o osvobození budov sloužících kulturním účelům od domovní daně
Ministerstvo financí stanoví podle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 80/1952 sb., o domovní dani:
§ 1
(1) K podpoře rozvoje kulturního života osvobozují se od domovní daně budovy (části budov) dobrovolných organizací a družstev sloužící alespoň převážně k