Input:

4/1947 Sb., Zákon o úpravě platových a služebních poměrů učitelek ručních prací (domácích nauk) Garance

č. 4/1947 Sb., Zákon o úpravě platových a služebních poměrů učitelek ručních prací (domácích nauk)
[zrušeno č. 276/2023 Sb.]
ZÁKON
ze dne 20. prosince 1946
o úpravě platových a služebních poměrů učitelek ručních prací (domácích nauk).
Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Předpisy, jimiž jsou upraveny platové a služební poměry literních učitelů veřejných obecných a měšťanských (občanských) škol, se vztahují i na učitelky ručních prací (domácích nauk), ustanovené při veřejných školách obecných, měšťanských a pomocných.
§ 2.
Zrušuje se platnost, po případě použivatelnost ustanovení § 2, odst. 3, § 3, odst. 2 a 8, § 7, odst. 1 a 4, § 8, odst. 1 a §§ 12 a 34 zákona ze dne 24. června