Input:

4/1946 Sb., Vyhláška o odvádění srážek daně důchodové, srážek daně rentové, daně z tantiem a mimořádné daně postihující dividendy a úroky z některých cenných papírů pevně zúročitelných Garance

č. 4/1946 Sb., Vyhláška o odvádění srážek daně důchodové, srážek daně rentové, daně z tantiem a mimořádné daně postihující dividendy a úroky z některých cenných papírů pevně zúročitelných
VYHLÁŠKA
ministerstva financí
ze dne 5. ledna 1946
o odvádění srážek daně důchodové, srážek daně rentové, daně z tantiem a mimořádné daně postihující dividendy a úroky z některých cenných papírů pevně zúročitelných.
Podle odstavce 8 prováděcího nařízení k § 38 zákona o přímých daních (vládní nařízení ze dne 4. února 1937, č. 15 Sb.), podle odstavce 3 téhož nařízení k §181 zákona o přímých daních, jakož i podle tohoto ustanovení ve spojení s § 183, odst. 6 zákona o přímých daních a ve spojení s § 5, odst. 2 zákona ze dne 29. ledna 1936, č. 16 Sb., o mimořádné dani postihující dividendy a úroky z některých cenných papírů pevně zúročitelných, ustanovuje ministerstvo financí v dohodě s nejvyšším účetním kontrolním úřadem:
§ 1.
Srážky daně důchodové.
(1) Počínajíc daňovou srážkou provedenou při výplatě požitků za měsíc leden 1946 nebo za jiné výplatní období, které končí po 31. prosinci 1945, jsou plátci povinni - s výjimkou státních úřadů, ústavů a podniků - odváděti srážky daně důchodové podle §§ 28 až 38 zák. o př. d. státní pokladně poštovní spořitelnou na šekový účet berního úřadu v sídle berní správy, v jejímž obvodu jest sídlo plátcovy pokladny.
(2) V obvodech berních správ se sídlem v Praze a v Brně odvádějí se daňové srážky na šekový účet berního úřadu, jehož označení je stejné jako označení berní správy. V obvodu berní správy v Moravské Ostravě odvádějí se daňové srážky na šekový účet berního úřadu Moravská Ostrava I. Není-li v sídle berní správy berní úřad, odvádějí se daňové srážky na šekový účet berního úřadu, v jehož obvodu je sídlo berní správy.
(3) Státní úřady, ústavy a podniky odvádějí daňové srážky, uvedené v odstavci 1, nadále poštovní spořitelnou na šekový účet finančního úřadu II. stolice, v jehož obvodu mají sídlo
(4) Pro národní podniky platí ustanovení odstavců 1 a 2.
§ 2.
Srážky daně rentové.
(1) Plátci úroků a jiných požitků, podrobených dani rentové vybírané srážkou podle §§ 180 až 182 zák. o př. d. - s výjimkou pokladen státní finanční správy - jsou povinni odváděti srážky daně rentové státní pokladně poštovní spořitelnou na šekový účet berního úřadu v sídle berní správy, která je pro ně podle § 181 zák. o př. d. příslušná k dozoru nad srážením a odvodem této daně.