Input:

39/1951 Sb., Vládní nařízení o ražbě a vydání stříbrných stokorun na paměť 30. výročí založení Komunistické strany Československa Garance

č. 39/1951 Sb., Vládní nařízení o ražbě a vydání stříbrných stokorun na paměť 30. výročí založení Komunistické strany Československa
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 8. května 1951
o ražbě a vydání stříbrných stokorun na paměť 30. Výročí založení Komunistické strany Československa.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 5 odst. 2 zákona č. 39/1948 Sb., o platidlech československé měny:
§ 1
(1) Na paměť 30. výročí založení Komunistické strany Československa se vydávají pamětní stříbrné stokoruny (dále jen „pamětní stokoruny“) v počtu nejvýše 1,000.000 kusů. Na pamětních stokorunách je portrét presidenta republiky Klementa