Input:

39/1949 Sb., Vyhláška ministerstva financí o zrušení delegace berních správ k vyměřování majetkových a mimořádných dávek poplatníkům zvláštní daně výdělkové Garance

č. 39/1949 Sb., Vyhláška ministerstva financí o zrušení delegace berních správ k vyměřování majetkových a mimořádných dávek poplatníkům zvláštní daně výdělkové
VYHLÁŠKA
ministerstva financí
ze dne 12. února 1949
o zrušení delegace berních správ k vyměřování majetkových a mimořádných dávek poplatníkům zvláštní daně výdělkové.
Ministerstvo financí vyhlašuje podle ustanovení § 67, odst. 1 zákona ze dne 15. května 1946, č. 134 Sb., o dávce z majetkového přírůstku a o dávce z majetku, ve spojení s § 2 zákona ze dne 31. října 1947, č. 185 Sb., o mimořádné jednorázové dávce