Input:

38/1945 Sb., Dekret presidenta republiky o přísném trestání drancování, platné do 31.7.1950 Archiv

č. 38/1945 Sb., Dekret presidenta republiky o přísném trestání drancování, platné do 31.7.1950
[zrušeno č. 86/1950 Sb.]
DEKRET PRESIDENTA REPUBLIKY
ze dne 31. července 1945
o přísném trestání drancování
K návrhu vlády a po dohodě se Slovenskou národní radou ustanovuji:
§ 1.
Kdo využívaje mimořádných poměrů způsobených válkou nebo poválečným stavem pro sebe nebo jinou neoprávněnou osobu odejme cizí věc movitou hodnoty nikoli nepatrné, která je v budovách či místnostech nebo na pozemcích majitelem opuštěných nebo poškozených jakýmikoli válečnými činy, na př. leteckým či jiným bombardování, dopustí se drancování a bude potrestán za zločin těžkým žalářem od pěti do deseti let. Byl-li však pachatel opatřen zbraní anebo byl-li čin spáchán s několika spolupachateli nebo za okolností obzvláště nebezpečných nebo zneužil-li