Input:

37/1949 Sb., Nařízení ministryně výživy, kterým se stanoví den zahájení a rozsah činnosti Ústředí pro hospodaření se zemědělskými výrobky a den, jímž se některé útvary zrušují Garance

č. 37/1949 Sb., Nařízení ministryně výživy, kterým se stanoví den zahájení a rozsah činnosti Ústředí pro hospodaření se zemědělskými výrobky a den, jímž se některé útvary zrušují
NAŘÍZENÍ
ministryně výživy
ze dne 23. února 1949,
kterým se stanoví den zahájení a rozsah činnosti Ústředí pro hospodaření se zemědělskými výrobky a den, jímž se některé útvary zrušují.
Ministryně výživy nařizuje podle § 11, odst. 1 a § 20 zákona ze dne 2. prosince 1948, č. 278 Sb., o Ústředí pro hospodaření se zemědělskými výrobky:
§ 1.
Ústředí pro hospodaření se zemědělskými výrobky, zřízené zákonem č. 278/1948 Sb., zahájí svou činnost podle tohoto zákona dnem 1. března 1949 s výjimkou činnosti, jež se týká hospodaření s dobytkem, masem,