Input:

37/1948 Sb., Vyhláška o ražbě a vydání stříbrných stokorun na paměť šestistého výročí založení univerzity Karlovy Garance

č. 37/1948 Sb., Vyhláška o ražbě a vydání stříbrných stokorun na paměť šestistého výročí založení univerzity Karlovy
VYHLÁŠKA
ministra financí
ze dne 25. března 1948
o ražbě a vydání stříbrných stokorun na paměť šestistého výročí založení university Karlovy.
Podle § 2, odst. 4 a § 3 dekretu presidenta republiky ze dne 19. října 1945, č. 91 Sb., o obnovení československé měny, stanovím:
§ 1.
(1) Na paměť šestistého výročí založení university Karlovy v Praze se razí 1 000 000 kusů pamětních stříbrných stokorun.
(2) Pamětní stokoruny se razí ze směsi o 500 dílech stříbra, 400 dílech mědi, 50 dílech niklu a 50 dílech zinku. Hrubá váha pamětní stokoruny jest 14 g. Při ražbě jest dovolena úchylka nahoru i dolů v hrubé váze 10/1000 a v čistosti stříbra 5/1000. Průměr mince jest 31 mm.
(3) Na líci stokoruny jest státní znak republiky Československé v ohraničeném poli, kolem něho nápis „REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ“ v jedné řádce se dvěma malými ozdobami, mezi nimiž je letopočet ražby „1948“.
(4) Na rubu stokoruny jest v pravé části vnitřní kruhové plochy postava knížete Václava, který má v pravé ruce korouhev a který se levicí opírá o meč. Před ním v levé části vnitřní kruhové plochy klečí Karel IV., pozvedající oběma