Input:

37/1947 Sb., Vládní nařízení o ustanovovacích zkouškách úřednických v některých oborech státní správy Garance

č. 37/1947 Sb., Vládní nařízení o ustanovovacích zkouškách úřednických v některých oborech státní správy
[zrušeno č. 276/2023 Sb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 18. února 1947
o ustanovovacích zkouškách úřednických v některých oborech státní správy.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 9, odst. 1 zákona ze dne 24. června 1926, č. 103 Sb., o úpravě platových a některých služebních poměrů státních zaměstnanců (platového zákona):
§ 1
(1) Pokud v předpisech o zvláštních podmínkách pro ustanovení úřednickým čekatelem nebo úředníkem a pro povýšení úředníka v jednotlivých úřednických kategoriích a služebních oborech je pro definitivní ustanovení nařízen úspěšný výkon zkoušky předepsané v některém jiném oboru státní správy,