Input:

37/1945 Sb., Vládní nařízení o zřízení Poštovní spořitelny, pobočky v Brně Garance

č. 37/1945 Sb., Vládní nařízení o zřízení Poštovní spořitelny, pobočky v Brně
[zrušeno č. 276/2023 Sb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 24. července 1945
o zřízení Poštovní spořitelny, pobočky v Brně.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 2, odst. 4 zákona ze dne 23. září 1930, č. 143 Sb., o Poštovní spořitelně:
§ 1.
V Brně zřizuje se pobočný ústav Poštovní spořitelny s názvem Poštovní spořitelna, pobočka v Brně. Zahájení její činnosti vyhlásí ministr pošt v Úředním listě.
§ 2.
Toto nařízení nabývá