Input:

35/1947 Sb., Vládní nařízení, jímž se mění statut Vysoké školy politické a sociální v Praze Garance

č. 35/1947 Sb., Vládní nařízení, jímž se mění statut Vysoké školy politické a sociální v Praze
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 14. března 1947,
jímž se mění statut Vysoké školy politické a sociální v Praze.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 2, odst. 3 dekretu presidenta republiky ze dne 26. října 1945, č. 140 Sb., o zřízení Vysoké školy politické a sociální v Praze:
Čl. I
Ustanovení § 6, odst. 1, poslední věty vládního nařízení ze dne 21. prosince 1945, č. 9 Sb. z roku 1946, kterým se vydává statut Vysoké školy