Input:

34/1951 Sb., Vládní nařízení o sběrných surovinách, platné do 9.6.1960 Archiv

č. 34/1951 Sb., Vládní nařízení o sběrných surovinách, platné do 9.6.1960
[zrušeno č. 68/1960 Sb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 27. března 1951
o sběrných surovinách.
Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 42 odst. 1 zákona č. 241/1948 Sb., o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákona o pětiletém plánu):
§ 1.
Aby bylo zajištěno krytí stupňované potřeby surovin pro plnění plánovaných úkolů jednotného hospodářského plánu, je nutno pečovat o řádnou organisaci sběru a plné využití sběrných surovin.
§ 2.
(1) Sběrnými surovinami podle tohoto nařízení jsou:
1. odpadová ocel a zlomková litina (železný odpad),
2. odpad a zůstatky obecných kovů,
3. starý a odpadový papír,
4. hadry, odstřižky a textilní odpad,
5. upotřebené čisticí hadry, čisticí vlna a bavlna,
6. skleněné střepy,
7. odpad ze slídy,
8. odpady tvrdé a měkké gumy všeho druhu,
9. upotřebený celluloid, igelit nebo upotřebené podobné hmoty,
10. korkový odpad,
11. surové kůže,
12. kožky,
13. odpad z usní,
14. kožišinový odpad,
15. žíně, štětiny a srst,
16. kosti a rohovina,
17. peří.
(2) Za sběrné suroviny lze prohlásit další suroviny, odpady a věci vyřazené, pokud hospodářský život vyžaduje, aby jejich sběr byl organisován podle tohoto nařízení.
(3) Odpadne-li hospodářská potřeba, aby některé sběrné suroviny byly nadále sbírány podle předpisů tohoto nařízení, lze je z jeho dosahu vyjmout.
§ 3.
Sběrné suroviny musí být sbírány, uschovávány, nabízeny, odevzdávány a odebírány podle