Input:

34/1949 Sb., Vládní nařízení, jímž se zřizuje Řád 25. února 1948, platné do 14.10.1990 Archiv

č. 34/1949 Sb., Vládní nařízení, jímž se zřizuje Řád 25. února 1948, platné do 14.10.1990
[zrušeno č. 404/1990 Sb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 8. února 1949,
jímž se zřizuje Řád 25. února 1948.
Se souhlasem presidenta republiky Československé nařizuje vláda podle § 1 zákona ze dne 21. října 1936, č. 268 Sb., o řádech a titulech, ve znění zákona ze dne 25. března 1948, č. 55 Sb.:
§ 1.
(1) Zřizuje se Řád 25. února 1948 pro občany, kteří se vynikající měrou zasloužili o dovršení vítězství lidové demokracie v únorových dnech roku 1948. Za stejné zásluhy může býti tento řád udělen i vojenským a podobným útvarům, skupinám osob a symbolům.
(2) Podrobné předpisy o Řádu 25. února 1948 obsahují připojené stanovy, které jsou součástí tohoto nařízení.
§ 2.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede je ministr vnitra v dohodě se zúčastněnými členy vlády.
 
Fierlinger v. r.
Nosek v. r.
 
Příloha k vládnímu nařízení č. 34/1949 Sb.
Stanovy Řádu 25. února 1948.
Čl. 1.
Řád 25. února 1948 (dále jen „řád“), je zřízen podle § 1 zákona ze dne 21. října 1936, č. 268 Sb., o řádech a titulech, ve znění zákona ze dne 25. března 1948, č. 55 Sb., se souhlasem presidenta republiky Československé vládou republiky pro občany, kteří si získali vynikající zásluhy o dovršení vítězství lidové demokracie v Československé republice v únorových dnech roku 1948. Za stejné zásluhy může býti řád udělen i vojenským a podobným útvarům, skupinám osob a symbolům.
Čl. 2.
(1) Řád má tři stupně. Táž osoba může míti jen jeden stupeň řádu.
(2) Odznaky jednotlivých stupňů řádu jsou:
a) Odznak prvního stupně řádu je pěticípá stříbrná hvězda. Vnitřek cípů je z rudého smaltu, mezi cípy hvězdy šlehají pozlacené plameny. Střed hvězdy vyplňuje kruhový terč, na jehož líci je zobrazena pravá ruka, třímající prapor a vavřínovou ratolest. Nad rukou je nápis „25. února 1948“. Na rubu hvězdy je disk s nápisem