Input:

34/1947 Sb., Vládní nařízení, kterým se činí opatření ke snížení cen některého zboží lidové potřeby a k ustálení cen jiných důležitých statků Garance

č. 34/1947 Sb., Vládní nařízení, kterým se činí opatření ke snížení cen některého zboží lidové potřeby a k ustálení cen jiných důležitých statků
[zrušeno č. 276/2023 Sb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 21. března 1947,
kterým se činí opatření ke snížení cen některého zboží lidové spotřeby a k ustálení cen jiných důležitých statků.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 16, odst. 1 zákona ze dne 25. října 1946, č. 192 Sb., o dvouletém hospodářském plánu:
§ 1.
(1) K zabezpečení postupného zvyšování životní úrovně lidu, jehož se má dosáhnouti splněním úkolů stanovených dvouletým hospodářským plánem, sníží se spotřebitelské ceny, zejména hovězího masa o 12 až 20 %, vepřového masa a sádla o 5 až 12 %, uzenin o 5 až 20 % (na Slovensku o 8 až 20 %), mléka o 15 až 17 %, másla o 10 až 15 %, sýrů o 15 až 30 %, vajec o 14 až 18 %, umělých jedlých tuků o 10 až 15 % a pracovní obuvi o 20 až 25 %, dále se sníží ceny pracovních obleků a některých zemědělských výrobních a jiných potřeb, zejména některého nářadí o 30 %, některých strojů o 30 %, petroleje o 40 % a plynového oleje o 30 %, a konečně se ustálí ceny jiných důležitých statků, jsou-li tyto ceny pro zvláštní okolnosti, způsobené hospodářskými poměry za okupace nebo mimořádnými poměry poválečnými, stanoveny podle jiných než obvyklých kalkulačních zásad pro tvoření cen a nelze-li zabezpečiti ustálení cen běžnými prostředky v rámci dosavadních cenových úprav.
(2) Snížení cen