Input:

318/1948 Sb., Nařízení, kterým se stanoví den, jímž vplývají některé útvary do Velkodistribučního podniku, zapsaného společenstva s ručením omezeným a zanikají Garance

č. 318/1948 Sb., Nařízení, kterým se stanoví den, jímž vplývají některé útvary do Velkodistribučního podniku, zapsaného společenstva s ručením omezeným a zanikají
NAŘÍZENÍ
ministra vnitřního obchodu
ze dne 23. prosince 1948,
kterým se stanoví den, jímž vplývají některé útvary do Velkodistribučního podniku, zapsaného společenstva s ručením obmezeným a zanikají.
Ministr vnitřního obchodu nařizuje podle § 11, odst. 1 zákona ze dne 2. prosince 1948, č. 279 Sb., o Velkodistribučním podniku v oboru