Input:

317/1948 Sb., Nařízení, kterým se stanoví den zahájení a rozsah činnosti Velkodistribučního podniku, zapsaného společenstva s r.o. v Praze Garance

č. 317/1948 Sb., Nařízení, kterým se stanoví den zahájení a rozsah činnosti Velkodistribučního podniku, zapsaného společenstva s r.o. v Praze
NAŘÍZENÍ
ministra vnitřního obchodu
ze dne 23. prosince 1948,
kterým se stanoví den zahájení a rozsah činnosti Velkodistribučního podniku, zapsaného společenstva s r. o. v Praze.
Ministr vnitřního obchodu