Input:

314/1948 Sb., Vládní nařízení o dočasných omezeních v živnostenském a jiném výdělečném podnikání, platné do 25.3.1949 Archiv

č. 314/1948 Sb., Vládní nařízení o dočasných omezeních v živnostenském a jiném výdělečném podnikání, platné do 25.3.1949
[zrušeno č. 75/1949 Sb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 14. prosince 1948
o dočasných omezeních v živnostenském a jiném výdělečném podnikání.
Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 42, odst. 1 zákona ze dne 27. října 1948, č. 241 Sb., o pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákon o pětiletém plánu):
Čl. I.
Ustanovení §§ 1 až 9 vládního nařízení ze dne 13. ledna 1943, č. 14 Sb., o dočasných omezeních v živnostenském a jiném výdělečném podnikání, ve znění vyplývajícím z nynějšího právního stavu,