Input:

31/1949 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o obchodu a plavbě mezi republikou Československou a Svazem sovětských socialistických republik, podepsané v Moskvě dne 11. prosince 1947, platné do 29.4.2005 Archiv

č. 31/1949 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o obchodu a plavbě mezi republikou Československou a Svazem sovětských socialistických republik, podepsané v Moskvě dne 11. prosince 1947, platné do 29.4.2005
[zrušeno č. 111/2004 Sb.m.s.]
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 20. ledna 1949
o Smlouvě o obchodu a plavbě mezi republikou Československou a Svazem sovětských socialistických republik, podepsané v Moskvě dne 11. prosince 1947.
Mezi republikou Československou a Svazem sovětských socialistických