Input:

31/1945 Sb., Vládní nařízení, jímž se stanoví konec doby nesvobody pro obor předpisů o obnovení právního pořádku Garance

č. 31/1945 Sb., Vládní nařízení, jímž se stanoví konec doby nesvobody pro obor předpisů o obnovení právního pořádku
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 27. července 1945,
jímž se stanoví konec doby nesvobody pro obor předpisů o obnovení právního pořádku.
Vláda republiky Československé nařizuje podle čl. 1, odst. 2, věty druhé ústavního dekretu presidenta republiky ze dne 3. srpna 1944, č. 11 Úř. věst. čsl. (příloha k vyhlášce č. 30/1945 Sb.), o obnovení právního pořádku:
§ 1.
Doba nesvobody ve smyslu ústavního dekretu č. 11/1944