Input:

304/1948 Sb., Vládní nařízení o odměnách členů národních výborů, platné do 31.12.1950 Archiv

č. 304/1948 Sb., Vládní nařízení o odměnách členů národních výborů, platné do 31.12.1950
[zrušeno č. 14/1951 Sb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 21. prosince 1948
o odměnách členů národních výborů.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 12, odst. 2 zákona ze dne 7. října 1948, č. 235 Sb., o úpravě některých poměrů členů národních výborů a jejich složek:
§ 1.
Úhrn odměn za výkon funkcí, jež lze poskytnouti předsedovi národního výboru a ostatním jeho členům, kteří vedou samostatně práce národního výboru, smí činiti ročně nejvýše částku, která je stanovena v § 2 pro velikostní skupinu, do níž příslušný národní výbor náleží. Za tím účelem se národní výbory zařazují do 10 velikostních skupin.
§ 2.
Velikostní skupiny národních výborů a nejvyšší částky úhrnu odměn se určují takto:
 
Ve velikostní skupině
do které náležejí
smí úhrn odměn za výkon funkcí (§ 1) činiti ročně nejvýše
I
místní národní výbory obcí do 600 obyvatel
12 000,- Kčs
II
místní národní výbory obcí nad 600 do 1000 obyvatel
18 000,- Kčs
III
místní národní výbory obcí nad 1000 do 3000 obyvatel
36 000,- Kčs
IV
místní národní výbory obcí nad 3000 do 5000 obyvatel
54 000,- Kčs
V
místní národní výbory obcí nad 5000 do 10 000 obyvatel
120 000,- Kčs
VI
místní národní výbory obcí s více než 10 000 obyvateli
210 000,- Kčs
VII
okresní národní výbory, ústřední (místní) národní výbory měst (obcí): Košice, Liberec, Olomouc, Opava a Vysoké Tatry a obvodní rady hlavního města Prahy
460 000,- Kčs
VIII
ústřední (místní) národní výbory měst: Brno, Ostrava, Plzeň a Bratislava
1 400 000 Kčs
IX
krajské národní výbory
1 800 000,- Kčs
X
krajský národní výbor v Praze a ústřední národní výbor hlavního města Prahy
2 000 000,- Kčs
§ 3.
V nejvyšších částkách úhrnu odměn za výkon funkcí, stanovených ve velikostních skupinách VII a VIII pro ústřední (místní) národní výbory vykonávající též působnost okresních národních výborů, jsou