Input:

30/1952 Sb., Vládní nařízení o některých změnách v organisaci vysokých škol Garance

č. 30/1952 Sb., Vládní nařízení o některých změnách v organisaci vysokých škol
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 8. července 1952,
o některých změnách v organisaci vysokých škol.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 3 zákona č. 58/1950 Sb., o vysokých školách:
§ 1.
(1) Z dosavadní fakulty zemědělské a lesnické Českého vysokého učení technického v Praze se zřizují vysoká škola zemědělská v Praze a fakulta lesnická Českého vysokého učení technického v Praze.
(2) Vysoká škola zemědělská se dělí na fakulty agronomickou, ekonomickou a mechanisační.
§ 2.
(1) Vysoká škola veterinární v Brně se slučuje se zemědělskou fakultou vysoké školy zemědělské a lesnické v Brně ve vysokou školu zemědělskou v Brně.
(2) Tato vysoká škola se dělí na fakulty agronomickou, zootechnickou a veterinární.
§ 3.
Dosavadní lesnická fakulta vysoké školy zemědělské a lesnické v Brně se organisačně přičleňuje k vysoké škole stavitelství v Brně.
§ 4.
(1) Vysoká škola veterinární v Košicích se slučuje se zemědělskou fakultou vysoké školy zemědělské a lesnické v Košicích ve vysokou školu zemědělskou v Nitře.
(2) Tato vysoká škola se dělí na fakulty agronomickou, zootechnickou a veterinární.
§ 5.
(1) Lesnická fakulta