Input:

295/1948 Sb., Zákon o některých opatřeních v puncovnictví Garance

č. 295/1948 Sb., Zákon o některých opatřeních v puncovnictví
ZÁKON
ze dne 21. prosince 1948
o některých opatřeních v puncovnictví.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Živnostníci uvedení v § 28, odst. 1 zákona ze dne 16. prosince 1927, č. 2 Sb. z roku 1928, o ryzosti a puncovní kontrole platinového, zlatého a stříbrného zboží (puncovní zákon), jsou povinni předložiti platinové, zlaté a stříbrné zboží a zboží s obsahem 333/1000 nebo 250/1000 zlata, které mají na skladě, pokud pro zastavení puncovní služby nebylo předloženo k puncovní kontrole nebo pokud bylo označeno podle předpisů cizího státu, do dvou měsíců ode dne vyhlášení tohoto zákona k označení úřední značkou úřadu příslušnému ke zkoušení ryzosti a zákonitého stavu tohoto zboží, jinak bude takové zboží považováno za nepuncované.
§ 2.
(1) Uplynutím dvou