Input:

293/1948 Sb., Zákon o celních slevách pro dovoz strojů a přístrojů, platné do 7.2.1964 Archiv

č. 293/1948 Sb., Zákon o celních slevách pro dovoz strojů a přístrojů, platné do 7.2.1964
[zrušeno č. 19/1964 Sb.]
ZÁKON
ze dne 21. prosince 1948
o celních slevách pro dovoz strojů a přístrojů.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
(1) Pro stroje a přístroje sazební třídy XL. [vyjma stroje saz. čís. 531, 532, 533, 534 a) a poznámky k saz. čís. 538], pro stroje a přístroje saz. čís. 539 (vyjma motory a dynama patřící do poznámky k saz. čís. 539), pro elektrické přístroje a elektrotechnická zařízení saz. čís. 543, pro pojízdné motorové stroje stavební a zemědělské ex saz. pol. 553 c), pro traktory a motorové pluhy saz. pol. 553 d) a pro optické přístroje, váží-li kus 10 kg nebo více, ex saz. pol. 575 b)2, vyclené za účinnosti tohoto zákona, může ministerstvo financí povoliti slevu dovozního cla podle § 2, pokud se v tuzemsku nevyrábějí a pokud jejich dovoz je nutný, aby se zavedl nebo zdokonalil některý obor výroby průmyslové nebo zemědělské, nebo aby se podpořil stavební ruch.
(2) Sleva dovozního cla podle § 2 může býti rovněž povolena pro důležité a nepostradatelné náhradní součástky k takovýmto strojům a