Input:

291/1949 Sb., Vyhláška o Dohodě o prozatímní úpravě hospodářských styků mezi republikou Československou a republikou Finskou, podepsané v Helsinki dne 6. května 1949 Garance

č. 291/1949 Sb., Vyhláška o Dohodě o prozatímní úpravě hospodářských styků mezi republikou Československou a republikou Finskou, podepsané v Helsinki dne 6. května 1949
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 30. listopadu 1949
o Dohodě o prozatímní úpravě hospodářských styků mezi republikou Československou a republikou Finskou,
podepsané v Helsinki dne 6. května 1949.
Mezi republikou Československou a republikou Finskou