Input:

29/1956 Sb., Vyhláška o Úmluvě mezi vládou Československé republiky a vládou Polské lidové republiky o pohraničním turistickém ruchu, platné do 19.8.1977 Archiv

č. 29/1956 Sb., Vyhláška o Úmluvě mezi vládou Československé republiky a vládou Polské lidové republiky o pohraničním turistickém ruchu, platné do 19.8.1977
[zrušeno č. 59/1977 Sb.]
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 28. června 1956
o Úmluvě mezi vládou Československé republiky a vládou Polské lidové republiky o pohraničním turistickém ruchu.