Input:

29/1948 Sb., Vládní nařízení, kterým se mění a doplňují prováděcí předpisy o puncovních poplatcích Garance

č. 29/1948 Sb., Vládní nařízení, kterým se mění a doplňují prováděcí předpisy o puncovních poplatcích
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 12. března 1948,
kterým se mění a doplňují prováděcí předpisy o puncovních poplatcích.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 3, odst. 2 a § 26, odst. 3 zákona ze dne 16. prosince 1927, č. 2 Sb. z roku 1928, o ryzosti a puncovní kontrole platinového, zlatého a stříbrného zboží (puncovní zákon), ve znění předpisů jej měnícich a doplňujících:
§ 1.
Puncovní poplatky pro zboží platinové, zlaté a stříbrné.
(1) Za úřední zkoušení a označování zboží platinového, zlatého a stříbrného, jak v tuzemsku vyrobeného, tak i z ciziny dovezeného, se vybírají tyto kontrolní poplatky:
 
u zboží platinového
Kčs 2500,-,
u zboží zlatého
Kčs 500,-,
u zboží stříbrného
Kčs 80,-,

za 1 kg hrubé váhy zboží.
(2) Za každý samostatný kus zboží, úřední značkou označený, se vybírá též manipulační poplatek 10 haléřů.
§ 2.
Puncovní poplatky pro zboží s obsahem 25/1000 zlata.
Za úřední zkoušení a označování zboží s obsahem 250/1000 zlata, jak v tuzemsku vyrobeného, tak i z ciziny dovezeného, se vybírá kontrolní poplatek 150,- Kčs za 1 kg hrubé váhy zboží a manipulační poplatek 10 haléřů za každý samostatný kus úřední značkou označený.
§ 3.
Puncovní poplatky pro zboží s obsahem 333/1000 zlatá.
Za úřední zkoušení a označování zboží s obsahem