Input:

289/1948 Sb., Vyhláška o prohlášení vedlejší (místní) dráhy Ostrava-Karviná za dráhu drobnou Garance

č. 289/1948 Sb., Vyhláška o prohlášení vedlejší (místní) dráhy Ostrava-Karviná za dráhu drobnou
VYHLÁŠKA
ministra dopravy
ze dne 26. listopadu 1948
o prohlášení vedlejší (místní) dráhy Ostrava - Karvinná za dráhu drobnou.
Podle § 5, odst. 5 zákona ze dne 20. května 1937, č. 86 Sb., o drahách