Input:

287/1949 Sb., Vládní nařízení o působnosti slovenského plánovacího úřadu Garance

č. 287/1949 Sb., Vládní nařízení o působnosti slovenského plánovacího úřadu
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 20. prosince 1949
o působnosti slovenského plánovacího úřadu.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 15, odst. 1 zákona ze dne 22. února 1949, č. 60 Sb., o hospodářském plánování (plánovacího zákona):
§ 1.
Slovenský plánovací úřad (§ 4, odst. 1 plánovacího zákona) jako regionální plánovací orgán státního úřadu plánovacího dbá o zajištění hospodářského rozvoje Slovenska a koordinaci jednotlivých hospodářských úseků na Slovensku s hlediska jeho rozvojových potřeb. Přitom slovenský plánovací úřad podle směrnic a pokynů státního úřadu plánovacího zejména:
a) spolupůsobí při přípravě jednotného hospodářského plánu a prováděcích plánů,
b) kontroluje provádění a plnění jednotného hospodářského plánu na Slovensku, při čemž zejména sleduje provádění souborného plánu Slovenska,
c) zkoumá jednotlivé otázky hospodářství na území Slovenska, zvláště otázky rozvoje výrobních sil, a vypracovává návrhy na jejich řešení,
d) pečuje o to, aby se oblastně plánované úseky hospodářství na Slovensku rozvíjely v souladu s celostátním hospodářstvím a se zřetelem na postupné vyrovnávání hospodářské a sociální úrovně Slovenska s českými zeměmi; přitom dbá o to, aby bylo účelně využito všech lidských a materiálových zdrojů Slovenska,
e) sleduje na Slovensku výzkum se zřetelem k hospodářskému plánu a k potřebám hospodářského (oblastního)