Input:

285/1948 Sb., Nařízení, kterým se vydává sazebník všeobecné daně Garance

č. 285/1948 Sb., Nařízení, kterým se vydává sazebník všeobecné daně
NAŘÍZENÍ
ministra financí
ze dne 24. prosince 1948,
kterým se vydává sazebník všeobecné daně.
Ministr financí nařizuje podle § 37, odst. 1, písm. a) zákona ze dne 21. prosince