Input:

284/1949 Sb., Vládní nařízení o přenesení působnosti ve věcech ochranných známek a ochranných vzorků a modelů na Patentní úřad Garance

č. 284/1949 Sb., Vládní nařízení o přenesení působnosti ve věcech ochranných známek a ochranných vzorků a modelů na Patentní úřad
[zrušeno č. 276/2023 Sb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 20. prosince 1949
o přenesení působnosti ve věcech ochranných známek a ochranných vzorků a modelů na Patentní úřad.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 1, odst. 1 zákona ze dne 11. května 1949, č. 143 Sb., o změnách v organisaci veřejné správy a v působnosti jejích orgánů:
§ 1.
Působnost ve věcech ochranných známek a ochranných vzorků a modelů, kterou dosud vykonávají ministerstva vnitřního obchodu, zahraničního obchodu a průmyslu a Úřad na ochranu živnostenského vlastnictví při