Input:

282/1948 Sb., Vyhláška ministerstva vnitra o zrušení okresní expositury v Železném Brodě Garance

č. 282/1948 Sb., Vyhláška ministerstva vnitra o zrušení okresní expositury v Železném Brodě
VYHLÁŠKA
ministerstva vnitra
ze dne 17. prosince 1948
o zrušení okresní expositury v Železném Brodě.
Podle § 16, odst. 2 dekretu presidenta republiky ze dne 27. října 1945, č. 121 Sb., o územní organisaci správy, vykonávané národními výbory, činím toto opatření:
§ 1.