Input:

278/1949 Sb., Vládní nařízení, kterým se upravuje výše některých náhrad podle zákona o náhradách cestovních, stěhovacích a jiných výdajů, platné do 31.12.1965 Archiv

č. 278/1949 Sb., Vládní nařízení, kterým se upravuje výše některých náhrad podle zákona o náhradách cestovních, stěhovacích a jiných výdajů, platné do 31.12.1965
[zrušeno č. 65/1965 Sb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 29. listopadu 1949,
kterým se upravuje výše některých náhrad podle zákona o náhradách cestovních, stěhovacích a jiných výdajů.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 3, odst. 3, § 5, odst. 1 a 2 a § 7, odst. 1 zákona ze dne 14. října 1949, č. 234 Sb., o náhradách cestovních, stěhovacích a jiných výdajů (dále jen „zákon“):
§ 1.
(1) Stravné nesmí přesahovat za každý celý den pracovní cesty částku 130 Kčs.
(2) Nocležné nesmí přesahovat za každou noc pracovní cesty částku 70 Kčs. Nestačí-li nocležné k úhradě nutného výdaje za přiměřené ubytování, nahradí se tento výdaj v prokázané výši.
§ 2.
(1) Přídělné nesmí přesahovat po dobu prvních 14 dnů nejvyšší částku stravného a