Input:

277/1949 Sb., Vládní nařízení, kterým se vydávají některé předpisy o přístrojích na výrobu acetylenového plynu, platné do 31.10.1952 Archiv

č. 277/1949 Sb., Vládní nařízení, kterým se vydávají některé předpisy o přístrojích na výrobu acetylenového plynu, platné do 31.10.1952
[zrušeno č. 53/1952 Sb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 20. prosince 1949,
kterým se vydávají některé předpisy o přístrojích na výrobu acetylenového plynu.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 41, odst. 2, písm. c) zákona ze dne 27. října 1948, č. 241 Sb., o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákon o pětiletém plánu), a podle § 74a, odst. 1 živnostenského řádu a podle § 102, odst. 6 živnostenského zákona:
§ 1.
(1) Přetlak plynu v přístrojích na výrobu acetylenového plynu nesmí u přístrojů pro osvětlování přesahovati 0,1 atmosféry, u přístrojů pro zvláštní technické účely 1,5 atmosféry.
(2) Přístroje na výrobu acetylenového plynu pro zvláštní technické účely musí, pokud jde o jejich pevnost, odpovídati použitému přetlaku. Každý přístroj musí býti opatřen nejméně jedním spolehlivě účinkujícím pojišťovacím ventilem a manometrem, na němž je červenou nesmazatelnou čárkou vyznačen nejvyšší dovolený provozní přetlak, jakož i normalisovaným nástavcem pro kontrolní manometr. Výrobce je povinen před započetím výroby těchto přístrojů předložiti ve dvojím vyhotovení Technickému dozorčímu spolku, na Slovensku příslušnému