Input:

277/1948 Sb., Zákon o vánočním příspěvku důchodcům, kteří mají nárok na zaopatření podle zákona o péči o vojenské a válečné poškozence a oběti války a fašistické persekuce Garance

č. 277/1948 Sb., Zákon o vánočním příspěvku důchodcům, kteří mají nárok na zaopatření podle zákona o péči o vojenské a válečné poškozence a oběti války a fašistické persekuce
ZÁKON
ze dne 2. prosince 1948
o vánočním příspěvku důchodcům, kteří mají nárok na zaopatření podle zákona o péči o vojenské a válečné poškozence a oběti války a fašistické persekuce.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Důchodcům, kteří mají v měsíci prosinci 1948 nárok na výplatu zaopatřovacích požitků podle zákona ze dne 18. července 1946, č. 164 Sb., o péči o vojenské a válečné poškozence a oběti války a fašistické persekuce (v dalším jen „zákon“), poskytne se pro rok 1948 jednorázový vánoční příspěvek (dále jen příspěvek“) podle dalších ustanovení.
§ 2.
(1) Příspěvek činí pro invalidu, jehož výdělečná schopnost je snížena podle posledního pravoplatného výměru státního úřadu pro válečné poškozence alespoň o 45%, 500 Kčs.
(2) Příspěvek se zvyšuje o 150 Kčs za každé dítě, na které přísluší invalidovi příplatek podle § 21 zákona.
(3) Invalidům, kterým byl přiznán