Input:

276/1948 Sb., Zákon o jednorázových mimořádných přídavcích k důchodům z národního pojištění pro rok 1948 Garance

č. 276/1948 Sb., Zákon o jednorázových mimořádných přídavcích k důchodům z národního pojištění pro rok 1948
ZÁKON
ze dne 2. prosince 1948
o jednorázových mimořádných přídavcích k důchodům z národního pojištění pro rok 1948.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
(1) K důchodům z národního pojištění, na něž má oprávněný nárok v prosinci 1948, se poskytnou pro rok 1948 tyto jednorázové přídavky:
k důchodům invalidnímu, starobnímu a k důchodu úrazovému, byla-li úrazem způsobena ztráta aspoň 50% výdělečné schopnosti . . . . . . . . . 500 Kčs,
k důchodům vdovskému a vdoveckému a k důchodu družky . . . . . . . . 400 Kčs,
k důchodům sirotčímu, rodičů a jiných pozůstalých . . . . . . . . . . . . . . . 300 Kčs,
k výchovnému . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150