Input:

275/1949 Sb., Vládní nařízení o dočasných omezeních v živnostenském a jiném výdělečném podnikání Garance

č. 275/1949 Sb., Vládní nařízení o dočasných omezeních v živnostenském a jiném výdělečném podnikání
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 13. prosince 1949
o dočasných omezeních v živnostenském a jiném výdělečném podnikání.
Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 42, odst. 1 zákona ze dne 27. října 1948, č. 241 Sb., o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákon o pětiletém plánu):
Čl. I.
Ustanovení § 1, odst. 1 a 2 a §§ 2 až 9 vládního nařízení ze dne 13. ledna 1943, č. 14 Sb., o dočasných omezeních v živnostenském a jiném výdělečném podnikání, ve znění vyplývajícím z nynějšího právního stavu, platí přiměřeně do 31. prosince 1950.