Input:

275/1948 Sb., Zákon, kterým se přenáší působnost finanční stráže v celním pohraničním pásmu na Sbor národní bezpečnosti, platné do 31.7.1965 Archiv

č. 275/1948 Sb., Zákon, kterým se přenáší působnost finanční stráže v celním pohraničním pásmu na Sbor národní bezpečnosti, platné do 31.7.1965
[zrušeno č. 70/1965 Sb.]
ZÁKON
ze dne 2. prosince 1948,
kterým se přenáší působnost finanční stráže v celním pohraničním pásmu na Sbor národní bezpečnosti.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Působnost, která přísluší v celním pohraničním pásmu finanční stráži, přechází, s výjimkou výkonu pomocné služby u celních úřadů, na Sbor národní bezpečnosti; další výjimky může stanoviti vláda nařízením.
§ 2.
Výkon služby podle § 1 upraví vláda