Input:

274/1949 Sb., Zákon o vybírání náhradních přirážek k přímým daním na berní rok 1950 Garance

č. 274/1949 Sb., Zákon o vybírání náhradních přirážek k přímým daním na berní rok 1950
ZÁKON
ze dne 19. prosince 1949
o vybírání náhradních přirážek k přímým daním na berní rok 1950.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Náhradní přirážky, vybírané k přímým daním podle § 15, odst. 1 zákona ze dne 20.