Input:

274/1948 Sb., Zákon, jímž se mění dekret presidenta republiky o opatřeních v řízení vyživovacího hospodářství a rozšiřuje platnost některých jeho ustanovení na území Slovenska, platné do 19.6.1966 Archiv

č. 274/1948 Sb., Zákon, jímž se mění dekret presidenta republiky o opatřeních v řízení vyživovacího hospodářství a rozšiřuje platnost některých jeho ustanovení na území Slovenska, platné do 19.6.1966
[zrušeno č. 36/1966 Sb.]
ZÁKON
ze dne 1. prosince 1948,
jímž se mění dekret presidenta republiky o opatřeních v řízení vyživovacího hospodářství a rozšiřuje platnost některých jeho ustanovení na území Slovenska.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
Čl. I.
Ustanovení § 8 dekretu presidenta republiky ze dne 27. října 1945, č. 118 Sb., o opatřeních v řízení vyživovacího hospodářství, se mění a zní:
㤠8.
(1) Jednání a opomenutí příčící se ustanovením tohoto dekretu nebo předpisů vydaných podle něho se trestají, pokud nejde o čin trestný soudně, jako správní přestupek pokutou do 1,000.000 Kčs nebo vězením (uzamčením) do