Input:

27/1948 Sb., Vyhláška o dohodě o vyclívání jihoslovanských vín Garance

č. 27/1948 Sb., Vyhláška o dohodě o vyclívání jihoslovanských vín
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 9. března 1948
o dohodě o vyclívání jihoslovanských vín.
Dohoda o vyclívání jihoslovanských vín, sjednaná dne 15. listopadu 1946 mezi generálním sekretářem ministerstva zahraničních věcí republiky Československé a velvyslancem Federativní lidové republiky Jugoslavie v Praze a uvedená se souhlasem presidenta republiky v prozatimní platnost podle čl. VII