Input:

267/1949 Sb., Zákon o úpravě některých organisačních otázek v oboru soudnictví, platné do 31.12.1952 Archiv

č. 267/1949 Sb., Zákon o úpravě některých organisačních otázek v oboru soudnictví, platné do 31.12.1952
[zrušeno č. 66/1952 Sb.]
ZÁKON
ze dne 7. prosince 1949
o úpravě některých organisačních otázek v oboru soudnictví.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Za sídlo nejvyššího soudu se stanoví Praha.
§ 2.
Pro veškeré řádné soudy v republice Československé platí doba od 1. ledna 1950 do 31. prosince 1951 za dobu jejich nové organisace podle § 141 odst. 2 ústavy.
§