Input:

26/1956 Sb., Zákonné opatření o sjednocení disciplinárních předpisů v oboru ministerstva spojů, platné do 31.12.1965 Archiv

č. 26/1956 Sb., Zákonné opatření o sjednocení disciplinárních předpisů v oboru ministerstva spojů, platné do 31.12.1965
[zrušeno č. 65/1965 Sb.]
ZÁKONNÉ OPATŘENÍ
předsednictva Národního shromáždění
ze dne 28. června 1956
o sjednocení disciplinárních předpisů v oboru ministerstva spojů.
Předsednictvo Národního shromáždění republiky Československé usneslo se podle § 66 ústavy na tomto zákonném opatření:
§ 1.
Význam úkolů, které plní zaměstnanci v oboru ministerstva spojů, vyžaduje, aby k posílení státní a pracovní discipliny na všech úsecích tohoto boru byl vydán jednotný disciplinární řád. Jednotný disciplinární řád pro všechny zaměstnance v oboru ministerstva spojů vydá ministr spojů se souhlasem vlády.
§ 2.
Dnem počátku účinnosti jednotného disciplinárního řádu pozbývají pro