Input:

26/1948 Sb., Vyhláška ministra zemědělství o zrušení státní obvodové úřadovny pro pozemkovou reformu v Praze a zřízení státních obvodových úřadoven pro pozemkovou reformu Praha-západ a Praha-východ v Praze Garance

č. 26/1948 Sb., Vyhláška ministra zemědělství o zrušení státní obvodové úřadovny pro pozemkovou reformu v Praze a zřízení státních obvodových úřadoven pro pozemkovou reformu Praha-západ a Praha-východ v Praze
VYHLÁŠKA
ministra zemědělství
ze dne 11. února 1948
o zrušení státní obvodové úřadovny pro pozemkovou reformu v Praze a zřízení státních obvodových úřadoven pro pozemkovou reformu Praha-západ a Praha-východ v Praze.
Podle § 8, odst. 1 zákona ze dne 11. června 1919, č. 330 Sb., o pozemkovém úřadě, §§ 1, 2 a 6 vládního nařízení ze dne 6. července 1920, č. 451 Sb., o obvodových úřadovnách pozemkového úřadu a vládního nařízení ze dne 25. ledna 1935, č. 22 Sb., kterým se ruší Pozemkový úřad (Státní pozemkový úřad) a jeho působnost se přikazuje ministerstvu zemědělství, se vyhlašuje:
§ 1.
Zrušuje se státní obvodová úřadovna pro pozemkovou reformu v Praze, zřízená vyhláškou předsedy státního pozemkového úřadu ze dne 9. května 1921, č. 192 Sb.,, o zřízení obvodové úřadovny státního pozemkového úřadu v Praze ve znění vyhlášek předsedy státního pozemkového úřadu ze dne 4. listopadu 1921, č. 413 Sb., o zřízení obvodových úřadoven v Mladé Boleslavi, Českých Budějovicích a Olomouci, a ze dne 4. února 1922, č. 44 Sb., o zřízení obvodových úřadoven