Input:

257/1949 Sb., Vládní nařízení o zřizování a provozu výběrových a povinných škol při státních a národních podnicích, platné do 6.5.1953 Archiv

č. 257/1949 Sb., Vládní nařízení o zřizování a provozu výběrových a povinných škol při státních a národních podnicích, platné do 6.5.1953
[zrušeno č. 31/1953 Sb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 6. prosince 1949
o zřizování a provozu výběrových a povinných odborných škol při státních a národních podnicích.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 36 zákona ze dne 21. dubna 1948, č. 95 Sb., o základní úpravě jednotného školství (školského zákona):
§ 1.
(1) Základní odborné školy, odborné školy a vyšší odborné školy při státních a národních podnicích (dále jen „školy“) poskytují odborné vzdělání zaměřené na zvláštní potřeby podniků, pro něž jsou zřízeny (dále jen „podniky“).
(2) Do školy chodí učňové a zaměstnanci podniků.
§ 2.
Školy zřizuje ministerstvo školství, věd a umění v dohodě s příslušnými ústředními úřady podle plánu stanoveného vládou.
§ 3.
Osobní náklad na školy a náklad na učební pomůcky a knihy pro školy hradí stát.
§ 4.
Učební plán a osnovy odborných předmětů se přizpůsobí zvláštním potřebám podniků.
§ 5.
(1) Školu spravuje ředitel se zřetelem k