Input:

254/1946 Sb., Vyhláška o lhůtě k podávání žádostí o vrácení československého státního občanství manžely československých státních občanek Garance

č. 254/1946 Sb., Vyhláška o lhůtě k podávání žádostí o vrácení československého státního občanství manžely československých státních občanek
VYHLÁŠKA MINISTRA VNITRA
ze dne 20. prosince 1946
o lhůtě k podávání žádosti o vrácení československého státního občanství manžely československých státních občanek.
Podle § 3 ústavního dekretu presidenta republiky ze dne 2. srpna 1945, č. 33 Sb., o úpravě československého státního