Input:

253/1946 Sb., Vládní nařízení o zřízení obvodní rady pro Prahu VII Garance

č. 253/1946 Sb., Vládní nařízení o zřízení obvodní rady pro Prahu VII
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 13. prosince 1946
o zřízení obvodní rady pro Prahu VII.
Vláda republiky Československé nařizuje podle čl. 3 ústavního dekretu presidenta republiky ze dne 4. prosince 1944, č. 18 Úř. věst. čsl. (příloha k vyhlášce č. 43/1945 Sb.), o národních výborech a prozatímním Národním shromáždění:
Čl. I.
(1) Dosavadní obvod obvodní rady pro Prahu I až VII, stanovený v § 12, odst. 1 vládního nařízení ze dne 7. srpna 1945, č. 46 Sb., o prozatímní organisaci správy hlavního města Prahy, se rozděluje na dvě části.
(2) Části města: Praha I - Staré Město, Praha II - Nové Město, Praha III - Malá Strana, Praha IV - Hradčany, Praha V - Josefov a Praha VI - Vyšehrad tvoří obvod obvodní rady pro Prahu I až VI.
(3) Část města Praha VII - Holešovice-Bubny tvoří obvod obvodní rady pro Prahu VII.
Čl. II.
(1) Obvodní rady pro Prahu I až VI a pro Prahu VII se vytvoří a zvolí své složky podle zásad stanovených ve vládním nařízení ze dne 27. května 1946, č. 120 Sb., o