Input:

252/1946 Sb., Zákon o jednorázové výpomoci a o přídavcích k zaopatřovacím požitkům bývalých zaměstnanců na velkém majetku pozemkovém a jejich rodinných příslušníků Garance

č. 252/1946 Sb., Zákon o jednorázové výpomoci a o přídavcích k zaopatřovacím požitkům bývalých zaměstnanců na velkém majetku pozemkovém a jejich rodinných příslušníků
[zrušeno č. 276/2023 Sb.]
ZÁKON
ze dne 20. prosince 1946
o jednorázové výpomoci a o přídavcích k zaopatřovacím požitkům bývalých zaměstnanců na velkém majetku pozemkovém a jejich rodinných příslušníků.
Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
(1) K zaopatřovacím požitkům poskytovaným podle zákona ze dne 18. března 1921, č. 130 Sb., kterým se upravují zaopatřovací požitky bývalých zaměstnanců na velkém majetku pozemkovém, ve znění zákona ze dne 13. července 1922, č. 215 Sb., zvýšeným o příplatky podle zákona ze dne 27. března 1936, č. 71 Sb., o příplatcích pro bývalé zaměstnance na velkém majetku pozemkovém, dále k zaopatřovacím požitkům poskytovaným podle § 73 zákona ze dne 8. dubna 1920, č. 329 Sb., o převzetí a náhradě za zabraný majetek pozemkový (zákona náhradového), ve znění zákona ze dne 13. července 1922, č. 220 Sb., příslušejí počínajíc dnem 1. ledna 1946 tyto měsíční přídavky:
a) k zaopatřovacím požitkům bývalých zaměstnanců 500,- Kčs,
b) k vdovským nebo vdoveckým požitkům 300,- Kčs,
c) k požitkům sirotků 200,- Kčs.
(2) Důchodcům, kterým náleží přídavky podle odstavce 1, náleží též jednorázová výpomoc splatná 1. ledna 1947, a